HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน
 
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๑
- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด 
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
รายละเอียด 
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)
รายละเอียด 
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
รายละเอียด 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง
 
  คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
 
  รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
  คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
 
  เว็บบอร์ด (Webboard)
 
  คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
 
  กองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน

      การออกปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือประชาชน นั้นเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนกับทหารอากาศ
 
 
  หากต้องการติดต่อประสานงานกับทางกองบิน ๑
สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขสำนักงาน (๐๔๔) ๓๕๘๑๑๐ - ๔ ต่อ ๔๐๒๓๗ ได้ในเวลาราชการ

  ขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน กับแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑

๑. ติดต่อขอรับการปรึกษาจากนายทหารกิจการพลเรือน กองบิน ๑ หรือเจ้าหน้าที่ โดยตรงที่สำนักงานของแผนกกิจการพลเรือน ฯ เพื่อรับทราบคำแนะนำ
    ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองบิน ๑
๒. ทำหนังสือการขออนุญาตถึงผู้บังคับการกองบิน ๑
๓. ผู้บังคับการกองบิน ๑ พิจารณาการอนุมัติ ตามหนังสือนำเรียน
๔. นายทหารกิจการพลเรือนรับทราบคำสั่ง และประสานหน่วยเกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติ ตามคำร้องขอ