พล.ท.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๑ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ทภ.๒, ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ ...
Read More 


น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี บน.๑ ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑ ณ วัดแสงธรรมโคกแขวน อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา ...

Read More 

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ แสดงความยินดีกับนักบินฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บ.ข.๑๙/ก เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๑ ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ ...
Read More