ย้อนหลังปี ๒๕๕๕
ประจำเดือน มกราคม
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบำเพ็ญกุศลประจำปี สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.ธานินทร์ กิจสาลี รองประธานกรรมการควบคุมมาตรฐานการบิน ทอ. และคณะเดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน ณ กองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค. - ๒ ก.พ.๕๕ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ (๒) และน.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม STARFIRE เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) ให้โอวาทแก่ คณะนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๔ เนื่องในโอกาสที่ได้มาฝึกปฏิบัติงาน ณ กองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๓ ม.ค. - ๒๗ ม.ค.๕๕ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ และปลูกฝังความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล โรงพยาบาลกองบิน ๑ ในการนี้น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วยหน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี น.ท.หญิง อรนุช จุลชาต ผอ.รพ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
        พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธินกองบิน ๑ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยน.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบิน ๑ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) และน.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สโมสรทหารอากาศกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง วงดนตรีและการจับสลากแจกของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๑ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมในคณะผู้บังคับบัญชา กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการชมการสาธิต การปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศ ... read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) ร่วมเป็นเกียรติในงาน ตรุษจีนโคราช ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตร บน.๑ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑(๒) นำข้าราชการและทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลกองบิน ๑ ที่ร่วมสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหง ซึ่งจัดโดยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วยหน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี น.ท.ชนัสถา เอี่ยมเกตุแก้ว หน.ผสอ.กทน.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๑ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยง เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณลานนวมินทร์ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (ร.๙) โดยมี พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในงาน ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองบิน ๑ โดยภายในงานได้จัดแสดงเครื่องบินรบรุ่นต่างๆ พร้อมแสดงการบินผาดแผลงโดย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การโดดร่ม รวมถึงจัดกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัลให้เด็ก ๆ อย่างมากมาย ... read more
        พล.อ.ต.ธรรมนิตย์ สิงห์คะสะ รอง จก.ชอ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านช่างอากาศ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) และหน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๑๕๕๕ ... read more
        พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผช.ผบ.ทอ. และคณะ เดินทางมาอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่ แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๕๕ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) และหน.หน่วยขึ้นตรง บน.๑ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรดังกล่าว ณ อาคาร บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล แผนกสรรพาวุธกองบิน ๑ ในการนี้น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี น.ท.กานดิส สุรภาคย์พงศ์ หน.ผสพ.กทน.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการ แผนกสรรพาวุธ กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารแผนกสรรพาวุธ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) นำข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๕ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเฉลิมศักดิ์ ภัทรสุมันต์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา ... read more
 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๒๒ สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรแห่งนครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกแกรนด์โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) ให้การต้อนรับ น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.รร.จอ. พร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักเรียนจ่าอากาศ ณ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๑ ...  read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ได้รับเกียรติในการบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๑ ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กองทัพภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕... read more
         พล.อ.ต.นุวัฒน์ เกียรติพันธ์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารวัตรทหาร กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.กองบิน ๑ ...  read more
         พล.อ.ต.ประสาธน์ พึ่งศิลป์ เสธ.สพ.ทอ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๑ และหน่วยสมทบ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ... read more
         น.ท.สัมฤทธิ์ โพพาทอง หน.ผกร.บน.๑ ผู้แทน ผบ.บน.๑ ร่วมงานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ราชภัฎนครราชสีมามินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๗ ...  read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนสังกัด บน.๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕... read more
         พล.อ.ท.วราวุธ คันธา จก.พอ. และ พล.อ.ต.ธีระภาพ เสนะวงษ์ ผอ.สวบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ...  read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑ (๒) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ครบรอบปีที่ ๗๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร ๔๕ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ...  read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๒ โดยมี ผอ.กฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๒ ผบช.กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕... read more
         พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกับ Ms.Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๒ โดยมี พลอากาศโท ธงชัย แฉล้มเขตร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมพิธี ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...  read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑ (๒) ประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรมการบริการกระสุนวัตถุระเบิดและอาวุธนำวิถี ให้กับข้าราชการแผนกสรรพาวุธ กองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ... read more
         พล.อ.ต.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๖ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ และสังเกตการณ์ฝึกทางทหาร ณ กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ...  read more
         คณะอาจารย์ นทน.หลักสูตรประจำ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๐ และหลักสูตร นบส.รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๓๒ จำนวน ๓๒๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับและนำชม STATIC DISPLAY ณ อาคาร ๑๐๘๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕... read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริการกระสุนวัตถุระเบิดและอาวุธนำวิถี ให้กับข้าราชการแผนกสรรพาวุธ กองบิน ๑ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในการนี้ หน.นขต.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการแผนกสรรพาวุธกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ แผนกสรรพาวุธ กองบิน๑...  read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๕... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญแผนกขนส่ง บน.๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) และน.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ และข้าราชการแผนกขนส่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ แผนกขนส่ง บน.๑ ...  read more
         น.อ.เกียรติศักดิ์ สุวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ฯ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบเดินทางมาตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๒ ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕... read more
         พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(๓) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๑๒ โดยมี ผอ.กฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๒, ผบช.กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๒ และน.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามบิน บน.๑...  read more
         พล.อ.ท.ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์ ผอ.สคม.ทอ. และคณะ เดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจการ ฝูงบิน ๑๐๒, ฝูงบิน ๑๐๓ และแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕... read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) เป็นประธานในการบรรยายสรุปให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๑๒ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕...  read more
         ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ จำหน่ายดอกป๊อบบี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และข้าราชการ บน.๑ ร่วมใจกันซื้อดอกป๊อบปี้ในครั้งนี้ ณ กองบังคับการ กองบิน ๑... read more
         น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ ผู้แทน ผบ.บน.๑ ร่วมงาน "เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภา วันทหารผ่านศึก" เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และความเสียสละของทหารผ่านศึก รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕... read more
        น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ เป็นผู้แทน ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาแก่วีรชนทหารผ่านศึก ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญของเหล่าทหารผ่านศึกที่ได้รับใช้ชาติ เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๕ ...  read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการแข่งขันสมาชิกกอล์ฟ สนามกอล์ฟไทเกอร์ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้มีสมาชิกสนามกอล์ฟไทเกอร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันได้มีการร่วมรับประทานอาหารเย็นและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง...  read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบำเพ็ญกุศลประจำปี สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕...  read more
 
ประจำเดือน มีนาคม
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีรับฟังโอวาท ผบ.บน.๑ ส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ วิหารพระพุทธฑีปังกร กองบิน ๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลประธานกรรมการสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์นอกภาคเกษตร ประจำปี ๒๕๕๕ จากผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องรับรองกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ read more
        น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๓ ณ กองบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ ๒ นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ read more
         COLONEL HERI SUTRISNO AND AU OFFICERS' EXCHANGE VISIT DELEGATION เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑ (๒) ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจการแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ read more
        น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ นำข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฉลองชัยท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๕ หรือ "งานย่าโม ประจำปี ๒๕๕๕" ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๕๕ รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน โดยมี ฯพณฯ ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี read more
        พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. ร่วมกับ MG NG CHEE MENG CAF, RSAT และ LT GEN STANLEY T. KRESGE CDR เดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึก Cope tiger 2012 ณ สนามบิน กองบิน ๑ read more
         น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก JUSMAG-THAI ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ๒ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ read more
        พล.อ.ต.ชาติชาย รอดบุญพา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑ (๒) ได้รับเกียรติในการบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๑ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๖ ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกิจการหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม กองทัพภาคที่ ๒ read more
        น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมงานแถลงข่าวงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี(ย่าโม) ครั้งที่ ๗๙ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑ (๒) ร่วมในคณะเจ้าหน้าที่ Cope Tiger 2012 ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ๓ ชาติ ในโครงการชุมชนสัมพันธ์การฝึกร่วมผสม Cope Tiger 2012 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา read more
        พล.อ.ต.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว รอง จก.ยศ.ทอ.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานด้านยุทธศึกษา กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการแผนกช่างอากาศ และแผนกควมคุมการยุทธทางอากาศ(ACMI) กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ (๒) ร่วมเดินทางในคณะกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2012 ในการออกบริจาคสิ่งของช่วยเหลือประชาชน สร้างหลังคา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ฝึก ในโครงการ Cope Tiger 2012 read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ และน.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ เข้าร่วมในการบรรยายสรุปให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกร่วมผสมโคปไทเกอร์ 2012 ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ แม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และทหารกองประจำการ บำเพ็ญกุศลฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชา ณ วิหารพระพุทธฑีปังกร กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๕๕ read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ นำข้าราชการทหารอากาศ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ read more
         น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ เป็นผู้แทน ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสโมสรร่วมเริงชัย กองทัพภาคที่ ๒ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสีมาภรณ์(นวล เขมสจ.จวาที ป.ธ.๗) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา อดีตเจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา read more
 
ประจำเดือน เมษายน
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๑ สังกัด บน.๑ พร้อมได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่พ้นการปฏิบัติราชการดังกล่าว ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน สนามบิน กองบิน ๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.หน่วยขึ้นตรง บน.๑ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรดังกล่าว ณ อาคาร บก.บน.๑ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาและสดุดีพระเกียรติคุณ ถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...  read more
         น.อ.ธานินทร์ กิจสาลี รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ... read more
         น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ ผู้แทน ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการกองบิน ๑ ทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ณ พื้นที่บริเวณแนวรั้วกองบิน ๑ แนวทางหลวงสาย ๓๐๔(ราชสีมา-กบินทร์บุรี) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕...  read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ในนาม "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๕ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอล์ลนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ read more
         พล.ต.ปานศิริ มีผล ผอ.สจว.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ ๑๑๐ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม กองทัพภาคที่ ๒ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑(๒) และน.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ร่วมรับฟังสาร ผบ.ทอ. อย่างพร้อมเพรียงกัน ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๑ ครบรอบปีที่ ๗๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ โดยในการนี้ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ...  read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ โคราช' ๕๕๕ รื่นเริงและบันเทิงกับคอนเสิร์ตมาราธอน เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และชมรมเพื่อนสุวัจน์ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เมื่อเสร็จพิธีทำบุญ ผู้เข้าร่วมในพิธี ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผบ.บน.๑ และผู้ปกครอง หลังจากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ ...  read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในการนี้เหล่าข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เข้ารดน้ำขอพร นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศาลแรงงานภาค ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และบวงสรวงสิ่งเคารพสักการะของชาวกองบิน ๑ เนื่องในเทศกาลวันมหาสงกรานต์ ๑๒ เมษายน ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ กองบิน ๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ ๒ ...  read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๕ - ๑๑ พ.ค.๕๕ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ข้าราชการ บน.๑ และบรรดาผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๓ ครบรอบ ๑๐๙ ปี ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๓ นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕  read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ร่วมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทหาร นายตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดสุทธจินดาวรวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ในโครงการ "มอบโลหิตด้วยใจ ถวายในหลวง น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี" read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๑ ให้กับข้าราชการกองบิน ๑ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงวันหยุด เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ อาคารบรรยายสรุป Star Fire  read more
         พล.อ.ต.ชูชาติ บุญชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ และคณะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และแผนป้องกันที่ตั้ง กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐานยังกองบิน ๑ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ได้กราบสักการบูชา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ๓๑ มีนาคม . read more
 
ประจำเดือน พฤษภาคม
         น.อ.ม.ล.เทพสฤษดิ์ เทวกุล พร้อมด้วยคณะควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุง เดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานการซ่อมบำรุง สายช่างอากาศ ณ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑(๒) พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕... read more
         น.ท.นรัญจ์ หิญชีระนันทน์ ผบ.พัน อย.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายผู้นำชุมชนทหารกองประจำการประสานพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ ตลอดจนการรณรงค์ ป้องกันและประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ทหารกองประจำการกองบิน ๑ ณ พัน.อย.บน.๑ ... read more
         พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ "MOVING FORWARD…PURSUIT OF EXCELLENCE" ระหว่างอดีตผู้บังคับบัญชา นักบิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารโรงเก็บ บ.ฝกช.ฝูง.๑๐๑ฯ ... read more
         พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกตุมาลาพระพุทธทีปังกร องค์ประจำกองบิน ๑ และเททองหล่อพระพุทธทีปังกรจำลอง ณ บริเวณมณฑลพิธีวิหาร พระพุทธทีปังกร กองบิน ๑... read more
         พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ.เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเกียรติยศครบรอบ ๑๐ ปี ในการรับมอบ บ.ข.๑๙/ก แบบADF ฝูงบิน ๑๐๒ฯ และ ๒๔ ปี ในการบรรจุ บ.ข.๑๙/ก ฝูงบิน ๑๐๓ฯ เข้าประจำการ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บังคับบัญชา นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ... read more
         พล.อ.ต.อนุพงศ์ ใจเอื้อ จก.พธ.ทอ.พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการจำพวกพลาธิการ ณ กองบิน ๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องหน่วยในสายวิทยาการ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ .. read more
         น.อ.เบญจรงค์ แจ่มถาวร รอง จก.สก.ทอ.พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการจำพวกสวัสดิการ ณ กองบิน ๑ เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องหน่วยในสายวิทยาการสวัสดิการ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑... read more
         น.อ.ธงชัย วิโรจนาภา รอง จก.สบ.ทอ.พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของกองบิน ๑ โดยมี น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑... read more
         พล.อ.ต.มานิตย์ ศัตรูลี้ รอง จก.พอ.พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ศพส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่ามหากุศล เนื่องในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดย กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกับเครื่องบิน F 16 ครบ ๑๐๐๐ ชั่วโมง ให้กับ น.ต.ธรรมรัตน์ แก้วปัญญา ในการนี้ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย เสธ.บน.๑ และข้าราชการ ฝูงบิน ๑๐๒ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินดังกล่าว ณ บริเวณลานจอด ฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ (๒) ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา กรุงเทพมหานคร และนครราชสีมา มาประดิษฐาน ณ บุษบก เพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีโอกาสกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑(๒) พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.อรณพ เมนะรุจิ รอง จก.กร.ทอ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ บน.๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.กัลชาญ หอมไกรลาศ รอง ผอ.สศบ.บก.ยศ.ทอ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการฯ และติดตาม ประเมินผลการป้องกัน และแก้ปัญหาเอดส์ ทอ.ปี ๕๕ ณ บน.๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ กองบิน ๑ ณ ห้องประชุม รพ.บน.๑ ... read more
 
ประจำเดือน มิถุนายน
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ณ บริเวณโรงเก็บเครื่องบิน ฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ นำคณะ ปจว.และออกปฏิบัติการจิตวิทยาช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๓/๕๕ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใต้ฐานพระพุทธศาสดานภานาวามงคล และครบรอบ ๓ ปี ผซย.๓ กซย.ชอ. ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ผซย.๓ กซย.ชอ.... read more
         พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้กับ MAJ GEN DATO'LATIP จเรทหารอากาศมาเลเซีย ... read more
         พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ General Tan Sri Dato' Rodzali bin Daud ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ... read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) ร่วมถวายปัจจัยและมอบเงินสมทบทุนองค์กรการกุศล จากการจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสมทบทุนสุทธจินดาราชสีมามูลนิธิ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา ณ ห้องเอ็มซีซีฮอล์ล ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ read more
         พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย GEN TANSRI DATO'SRI RODZALI BIN DAUD CHIEF OF AIR FORCE, RMAF เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ณ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕... read more
         น.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการพลังงานทดแทนกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ... read more
         น.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รอง จก.ยก.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ สังกัด กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบินกองบิน ๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมธรรมบรรยาย โดยพระครูปริยัติสีมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และพระมหาประสงค์ กิตติปัญโญ ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการค่ายธรรมเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ "กองบิน ๑ สีขาว ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" read more
         น.อ.ชวดล สัตยานนท์ รอง ผอ.สพร.ทอ.พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้ความรู้และแนะนำการพัฒนาระบบราชการ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ ที่เข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รู้จักกับผู้บังคับบัญชา และหน.นขต.บน.๑ ในการนี้ ผบ.บน.๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑(๒) พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  read more
         นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ร่วมกับ COL SURI BIN DAUD ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ส่วนกองทัพอากาศมาเลเซีย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ในการนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 นำกองกำลังฝ่ายไทยเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ read more
         น.ท. สัมฤทธิ์ โพพาทอง หน.ผกร.บน.๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ "ทหารอากาศปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ประจำปี ๒๕๕๕ โดยจัดกิจกรรมธรรมบรรยายจาก แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ read more
        พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในการแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๖ และรับมอบเงินจากหน่วยงาน ภาคเอกชน และบุคคล ในการนี้ นาวาอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศล ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนา อื่น ๆ ในมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ read more
         พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว ทอ.ประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้ นาวาอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องเอ็มซีซีฮออล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ บริเวณลานวิหารพระพุทธทีปังกร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการและครอบครัวทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีสวดมนต์ไหว้พระ และเวียนเทียนรอบวิหารพระพุทธทีปังกรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมพิธี เจริญจิตภาวนา เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้มี บรรดาเหล่าข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีกันเป็นจำนานมาก ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  read more
         น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  read more
 
ประจำเดือน กรกฎาคม
         พล.อ.ต.ถาวร มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
        น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดทำรายการหนูน้อยเจ้าเวหา และคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหา จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในการนี้ รอง ผบ.บน.๑ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ ตอบข้อซักถามและนำชมการแสดง Static Show บ.ข.๑๙/ก ให้กับคณะนักเรียนและผู้จัดทำรายการหนูน้อยเจ้าเวหา ณ อาคารหมายเลข ๑๐๘๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ นำคณะนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๑ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานข้าราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง.ผบ.บน.๑(๑) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันฟุตซอล "ไทเกอร์คัพ" ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ ๔- ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และต่อต้านยาเสพติด ให้กับข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๑ read more
         น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๑ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.นครราชสีมา) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๔ ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ... read more
         พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณนภาพร ศุภวงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมารับการเคารพเนื่องในการประกอบพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
        น.อ.วีระชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๓ ห้องเอ็มซีซีฮอล์ล ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ลนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาเพื่อลาอุปสมบท ของข้าราชการสังกัด กองบิน ๑ ที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) และน.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับนายทหารชั้นประทวนสังกัด บน.๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดังกล่าวด้วย ณ ห้อง Blue Sky หอประชุมธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวัน "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕... read more
         LIEUTENANT COLONEL AMER MAHMUD BIN ABDUL RAHMAN AND RMAF EXCHANGE VISIT DELEGATION เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕...read more
        น.อ.ยรรยง คุณโฑถม รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการนิรภัยกองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ (๑) พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ ในการพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕... read more
 
ประจำเดือน สิงหาคม
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ และเนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม - ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสืออากาศ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ "มอบโลหิตด้วยใจ ถวายในหลวง น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี" โดยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาการขาดแคลนโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ณ คอนเวนชั่นฮอลล์และวาไรตี้ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕... read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๕ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ นำคณะ ปจว.และออกปฏิบัติการจิตวิทยาช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ "กองบิน ๑ ดูแลใส่ใจ รักห่วงใย ผู้สูงอายุ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔/๕๕... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ "Tiger Game 2012" ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการกองบิน ๑ ณ อาคาร ๑๐๘๒ กองบิน ๑ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปโดยมี น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ให้เกียรติในการบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ทภ.๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕... read more
         น.อ.เดชา วามะสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบการฝึกภาค พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิต โค-กระบือ กองทัพภาคที่ ๒ โดยกองพลทหารราบที่ ๓ ร่วมกับพระเทพรัตนดิลกเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ "สืบสานตำนานไหมไทยสู่สากล" ในระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ... read more
        น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ "สืบสานตำนานไหมไทยสู่สากล" ในระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ปลูกต้นคูนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี" จำนวน ๒๓,๙๘๐ ต้น บริเวณริมถนนทางหลวงจากแยกบ้านหนองสรวงถึงวัดบ้านไร่ และในชุมชน โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานมีการลงนามถวายพระพร และมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้กับคุณแม่ที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.มนัน ณ นคร รอง จก.กง.ทอ.พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการเงิน กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของกองบิน ๑ และกองทัพอากาศ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เนื่องในวันรพี ๗ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ read more
         พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธทีปังกรจำลอง กองบิน ๑ โดยมี พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เป็นผู้จุดเทียนชัย และพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค๑๑ เป็นผู้ดับเทียนชัยในพิธี ในการนี้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ และแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ ภายใต้ชื่องาน "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช ๒๕๕๕" โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี... read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ลานวิหารพระพุทธทีปังกร โดยมีบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ทุนการศึกษากองบิน ๑ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้กับบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด บน.๑ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕... read more
 
ประจำเดือน กันยายน
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมผู้บังคับบัญชาร่วมกับ หน.นขต.บน.๑ นำทีมโดย ผบ.บน.๑ แข่งขันกับ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมรวมหน่วย กับทีมฝูงบิน ๑๐๒ โดยมีบรรดากองเชียร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬากองบิน ๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการ สังกัดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑(๑) พร้อมด้วย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ (๒) น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์เดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลเจ้าพ่อทองดี ประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลเจ้าพ่อทองดี read more
         พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา "มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๕" ถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทในการปฏิบัติงาน ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคาร บก.บน.๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย รอง ผบ.บน.๑ เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้รักชาติ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับข้าราชการ และทหารกองประจำการ พัน.อย.บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันสมาชิกกอล์ฟ สนามกอล์ฟไทเกอร์ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีสมาชิกสนามกอล์ฟไทเกอร์ เข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวน ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี พัน.อย.บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยสำนักคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน สำนักอัยการจังหวัดนครราชสีมา (สคช.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในงาน ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี read more
         พล.อ.ต.พิชัย เขม้นจันทร์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑ และหน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕  read more
        น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสธ.บน.๑ ร่วมงานเลี้ยงพิธีปิดการฝึก AIR COMBAT TRAINING 2012 BETWEEN RTAF&IAF (ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศอิสราเอล) ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การศึกษาเยาวชนค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ ณ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าร่วมบุญมหากุศลฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา read more
         น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๖๔ ณ อาคารพุทธสถาน กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ read more
 
ประจำเดือน ตุลาคม
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๒ สังกัด บน.๑ พร้อมได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่พ้นการปฏิบัติราชการดังกล่าว ในการนี้ น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน สนามบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ . read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ "ชมรมดอกสาธรโคราช" ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณนันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ น.อ.ณัฐวุฒิ อจรบุญ เสธ.บน.๑ และคุณจิตลดา อจลบุญ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันรำลึกมหาอุทกภัย๕๔" ที่จัดขึ้นโดย กองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในงานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาครบรอบ ๑ ปี read more
         น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะหน่วยฝึกทหารจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ และให้เกียรติในการตอบข้อซักถามจากคณะดังกล่าวในการรับฟังการบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาโดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ณัฐวุฒิ อจรบุญ เสธ.บน.๑ เดินทางไปยังศาลแรงงานภาค ๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และสำนักอัยการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมคำนับ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 นายเฉลิมศักดิ์ ภัทรสุมันต์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา และนายชุษณะ อำพันแสง อธิบดีอัยการภาค ๓ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของกองบิน ๑ และกองทัพอากาศ ณ อาคารกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ read more
         คณะผู้แทนจากบริษัท Pratt & Whitney เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ และน.อ.ณัฐวุฒิ อจรบุญ เสธ.บน.๑ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมคำนับ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตำรวจภูธรภาค ๓ โดยมี พล.ต.ท.เชิด ชูเวช ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ และ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เพื่อเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ท.เชิด ชูเวช ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ พล.ต.ศักดา เปรุนาวิน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ และพล.ต.วิชัย แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ read more
         น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำกำลังพลของกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ ซึ่งเป็นกำลังพลหลักในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทดสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ ไทเกอร์กอล์ฟคลับ กองบิน ๑ ... read more
         น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญ บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๔๕ โดยมี พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ มทภ. ๒ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม พันตรีเจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมตั้งแถวเพื่ออำลา น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา รอง จก.ขว.ทอ.(อดีต ผบ.บน.๑) ในโอกาสที่ย้ายเข้ารับตำแหน่งสูงขึ้น ณ กรมข่าวทหารอากาศ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ปลื้มปิติยินดี ที่ชาวกองบิน ๑ มีต่ออดีตผู้บังคับการกองบิน ๑ ณ บริเวณประตูช่องทาง จร.๓ กองบิน ๑... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย รอง ผบ.บน.๑ เดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ และกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เพื่อเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ ๒ พล.ท.สุรนาท สุวรรณนาคร แม่ทัพน้อยที่ ๒ พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ และ พล.ต.สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่... read more
         นาวาอากาศเอกคงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ (อดีต ผบ.บน.๑) ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้กับ นาวาอากาศเอกณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ (คนใหม่) และรับการตรวจพลสวนสนาม ภายหลังจากทำพิธีลงนามในเอกสารการรับส่งหน้าที่ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ read more
 
ประจำเดือน พฤศจิกายน
         พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะฝ่ายอำนวยการนิรภัย เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการด้านนิรภัยเป็นกรณีพิเศษ ณ กองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณนันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดกิจกรรม งานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ภายในงานมีการจัดการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระจัดกระทงจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกองบิน ๑ read more
         พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ read more
         คุณ จินตนา จั่นตอง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ในการนี้ คุณนันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายหลังจากนั้นคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณนันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการนำผ้ากฐิณ กองบิน ๑ ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดหนองพลวงน้อย read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประกอบพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เพื่อจะนำไปทอด ณ วัดหนองพลวงน้อย ต.โพธ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อไป read more
         พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ read more
         พล.อ.ต.ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค รอง จก.ชอ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลพ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด และการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสโมสรทหารอากาศกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงส่ง และร่วมแสดงความยินดีกับนาย สกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้การแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณนันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๑ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศในรายการพิเศษทาง DTV ในช่วงระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี้ read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับผู้แทนส่วนงานราชการอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมาโดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม read more
         น.อ.วิรัตน์ เอี่ยมสาย หน.คณะ F-16 สัญจร พร้อมด้วยคณะเดินทางมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการส่งกำลังบำรุงของ บ.ข.๑๙/ก ณ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ read more
 
ประจำเดือน ธันวาคม
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ... read more
        น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นในการนี้ น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.หน่วยขึ้นตรง บน.๑ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรดังกล่าว ณ อาคาร บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมกิจการแผนกธุรการ บก.บน.๑ แผนกการข่าว บก.บน.๑ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บก.บน.๑ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ และให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับข้าราชการในแผนกดังกล่าว ... read more
        น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนทหารอากาศบำรุง และคณะผู้บริหารจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ ห้องรับรอง ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "โคราชรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ" โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมถวายปฏิญญาและร่วมลงนามในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสนองพระราชดำรัสที่ทรงห่วงใยคุณภาพของแม่น้ำสายหลักของประเทศ ... read more
        น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ และน.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ในการนี้ น.ท.นเรศ เยี่ยมสถาน ผบ.ฝูง.๑๐๒ นำข้าราชการฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ ... read more
         คุณ สมพงษ์ มหาวงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ วิทยากรและนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๑๙๔ เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานกองบิน ๑ และแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบิน ๑ ... read more
        น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒ พร้อมได้ให้โอวาทในการปฏิบัติตนขณะที่รับราชการทหาร ให้กับทหารกองประจำการรุ่นดังกล่าว ณ บริเวณลานข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมแผนกสนับสนุนการบินกองบิน ๑ ในการนี้ น.ท.บุญฤทธิ์ ปอยสูงเนิน หน.ผนบ.บน.๑ นำข้าราชการแผนกสนับสนุนการบินกองบิน ๑ ให้ต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการแผนกสนับสนุนการบิน ณ ห้องประชุม ผนบ.บน.๑ ... read more
        น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นกองบิน ๑ ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการกองบิน ๑ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงวันหยุด เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ให้กับข้าราชการพนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ โดยมีพระครูธรรมธรสุรสิทธิ์ สุทธจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดลำโพง และพระครูประสงค์ กิตติปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire ... read more
        น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ... read more
         น.อ.วันชัย นุชเกษม รอง จก.กบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุงกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ... read more
        น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ และน.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ภายใต้ชื่องาน นครราชสีมาถวายแด่มหาราชของแผ่นดิน ๘๕ พรรษา... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ และน.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ นำคณะ ปจว. และออกปฏิบัติการจิตวิทยาช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ "กองบิน ๑ ร่วมน้ำใจให้ไออุ่น เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า ๘๕ พรรษามหาราชา" ... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และคุณจิตลดา อจลบุญ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของกองบิน ๑ และกองทัพอากาศ ... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ "มอบโลหิตด้วยใจ ถวายในหลวง น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี" โดยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาการขาดแคลนโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ... read more
         น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ คณะอาจารย์ นักเรียน รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๕๗ จำนวน ๕๕๓ คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กิจการกองบิน ๑ ... read more