พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ หน.สน.ศอ.ปส.ทอ. เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑, โรงพยาบาลกองบิน บน.๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

NoDrugs 3

น.อ.พินิตย์ คงมี ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. /เลขาฯ คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศอ.ปส.ทอ.พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

anti drug visited 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ ณ วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

immunity for drugs 4