น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ ร่วมกิจกรรม “รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง” จว.นครราชสีมา โดยร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จว.นครราชสีมา ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา และนำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ พร้อมด้วย ศบภ.บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

gathering volunteers to solve 7

เมื่อ ๑ ม.ค.๖๓ น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ บน.๑ ณ จุดบริการประชาชน บน.๑ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ - ๓ ม.ค.๖๓ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสวัสดิการ กองบิน ๑ (ถนนราชสีมา-ปักธงชัย) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

WingOne 002

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ร่วมกับเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ โดยเปิดจุดบริการประชาชน มีบริการที่พัก บริการเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการ บน.๑ ...

safe driving 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ บ้านมาบเชือก ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๒ ...

help drought 15

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียน รร.บ้านซับน้อย ต.วังไทร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ ...

launch friendly units to help people 8

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อย ต.วังไทร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ ...

give a blanket 2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ร่วมกับ นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาออกสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง บ.แหลมรวก ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ...

2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ และนายสมชาย  นาคราช หัวหน้าสำนักปฏิบัติการด้านเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส จัดพิธีมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาวให้กับสื่อมวลชน จว.นครราชสีมา เพื่อนำไปมอบให้ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๑ ...

giving blankets 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๒๕ คน, รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน, รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และรถกู้ภัย จำนวน ๑ คัน ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย บริเวณตลาดสดแม่กิมเฮง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ ...

fire help 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผน และขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กับ ฮ.๑๑ (EC-725) สังกัดหน่วยบิน ๒๐๓๑ เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยมี นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย, นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง, นายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง, นายสุพจน์  แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร  บุญมี นายอำเภอเมืองยาง, นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และ น.ต.เอิบเปรม  ปิ่นประดับ ผู้บังคับหน่วยบิน ๒๐๓๑ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๑ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

aviation surveying water routes reservoirs and drought stricken areas 1