น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง (หน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า) เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Volunteer 2 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง ๑๑ ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ...

Wishing His Majesty The King 1

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Queen birthday 2 3

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๘๐ คน พร้อมรถพยาบาลจำนวน ๑ คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

with heart 16

พล.ร.อ ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศอ.จอส.๙๐๔ วปร. ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Volunteer 3

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดโพธิ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ ณ วัดโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Jitasa 2

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๑๐๐ คน พร้อมรถพยาบาลจำนวน ๑ คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๒ ณ บริเวณคลองชลประทานบ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Jitarsa 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเสด็จออก ณ สีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

King10 1

บน.๑ จัดอบรมเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการบริจาคโลหิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จว.นครราชสีมา สภากาชาดไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

preparation training before getting blood donation 6

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Queen birthday 3