น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ ...

volunteer 111262 10

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

birthdays king9 3 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

birthdays king9 2 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒  ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

birthdays King9 13

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ บน.๑เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, หน.นขต.บน.๑ และกำลังพลจิตอาสา บน.๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล กองบิน ๑ ...

volunteer activities 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒ โดยมี น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑, หน.นขต.บน.๑ และกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ และบริเวณหน้าอาคารแผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ ...

241062 4

น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

231062 3 7

น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด บริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ สนามหน้าสถานีรถไฟนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

volunteer 231062 3

น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

231062 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

birthday for King4s birthday 1